Các trường hợp người cho thuê nhà phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Các trường hợp người cho thuê nhà phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân luôn là vấn đề được quan tâm. Bên cạnh những vấn đề về tra cứu mã số thuế thu nhập cá nhân, thì các trường hợp phải nộp thuế được xem là tâm điểm của sự thu hút. Theo quy định của pháp luật thì người cho thuế nhà phải thực hiện việc nộp thuế giá trị gia tăng và nộp thuế thu nhập cá nhân nếu tổng doanh thu cho thuê nhà đạt mức quy định. Vậy khi nào thì được coi là đạt mức quy định? Cùng tìm hiểu rõ về các trường hợp người cho thuê nhà phải nộp thuế thu nhập cá nhân trong bài viết dưới đây.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư 92/2015/TT-BTC, cá nhân cho thuê nhà mà có tổng doanh thu trong năm > 100 triệu đồng thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng. Vậy, như thế nào là doanh thu tính thuế. Theo quy định, doanh thu tính thuế là tổng doanh thu phát sinh trong năm dương lịch của các hợp đồng cho thuê nhà.

– Nếu trong trường hợp bên thuê trả tiền thuê nhà trước cho nhiều năm thì khi xác định mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế là doanh thu trả tiền một lần được phân bổ theo năm dương lịch.

– Đối với trường hợp cá nhân đồng sở hữu nhà cho thuê thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế được xác định cho 01 người đại diện duy nhất trong năm tính thuế.

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư 92/2015/TT-BTC, doanh thu tính thuế đối với hoạt động cho thuê nhà được xác định như sau:

– Thứ nhất, doanh thu tính thuế giá trị gia tăng là doanh thu bao gồm của số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê và các khoản thu khác không bao gồm khoản tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thỏa thuận tại hợp đồng thuê.

– Thứ hai, doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê và các khoản thu khác bao gồm khoản tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thỏa thuận tại hợp đồng thuê.

– Thứ ba, nếu trong trường hợp bên thuê trả tiền thuê nhà trước cho nhiều năm thì doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân xác định theo doanh thu trả tiền một lần.

Vậy làm thế nào để xác định được số thuế phải nộp? Theo quy định tại Khoản 4, Điều 4, Thông tư 92/2015 đã quy định cụ thể về công thức tính thuế đối với hoạt động cho thuế tài sản, cụ thể như sau:

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp = Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng x 5%

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân x 5% 

Doanh nghiệp có được chứng thực hóa đơn GTGT không? 

Lỗi không chọn được tệp tờ khai để nộp báo cáo thuế qua mạng

Vậy, thời điểm để xác định doanh thu tính thuế đối với hoạt động cho thuê nhà được xác định như thế nào? Theo quy định, thời điểm xác định doanh thu tính thuế là thời điểm bắt đầu của từng kỳ hạn thanh toán trên hợp đồng thuê nhà.

Như vậy, khi thỏa mãn các điều kiện trên thì người cho thuê nhà phải thực hiện việc nộp thuế thu nhập cá nhân. Việc nộp thuế thu nhập cá nhân, cách xác định số thuế phải nộp và thời điểm để xác định doanh thu tính thuế đã được quy định cụ thể, làm căn cứ pháp lý vững chắc giúp người đọc có thể nắm được và thực hiện áp dụng một cách chính xác nhất. Hy vọng bài viết đã mang đến những thông tin hữu ích cho bạn đọc.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *