Xuất lùi ngày hóa đơn điện tử- Hành vi vi phạm pháp luật

Xuất lùi ngày hóa đơn điện tử- Hành vi vi phạm pháp luật

Trong quá trình triển khai và sử dụng hóa đơn điện tử, nhiều doanh nghiệp vẫn còn gặp phải những câu hỏi phát sinh như: Hóa đơn điện tử không có chữ ký số có được không? Hóa đơn điện tử có phải ký người mua hàng không?… Tuy nhiên, vấn đề đang được đông đảo các cá nhân và doanh nghiệp quan tâm hiện nay chính là có thể xuất lùi ngày hóa đơn điện tử khi trên hóa đơn đã có sẵn thời gian và thời điểm lập hóa đơn hay không? Câu trả lời cho câu hỏi này là không và thậm chí nếu các cá nhân, doanh nghiệp cố tình thì đây còn là hành vi vi phạm pháp luật.

Hóa đơn điện tử xuất lùi ngày là phạm pháp và sẽ bị xử phạt theo Thông tư 10/2014/TT-BTC.
Tại Điều 7 Nghị định 119/2018 đã quy định cụ thể về Thời điểm lập hóa đơn điện tử, cụ thể:

Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua và không phân biệt đã thu hay chưa thu được tiền.
Về thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với khoản mục là cung cấp dịch vụ thì theo quy định, đây chính là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu hay chưa thu được tiền.

xuất lùi ngày hóa đơn điện tử

Đối với trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, sản lượng, giá trị hàng hóa hoặc dịch vụ được giao tương ứng.

https://noithatbonmua.net/du-thao-moi-quy-dinh-ve-viec-xuat-lui-ngay-hoa-don-dien-tu/

Thêm nữa, Bộ Tài Chính căn cứ theo quy định của luật thuế giá trị gia tăng và luật quản lý thuế để từ đó đưa ra hướng dẫn cụ thể về thời điểm lập hóa đơn đối với các trường hợp khác và theo nội dung quy định tại điều khoản này.

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 68/2019 về thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với các trường hợp khác được hướng dẫn cụ thể như sau:

Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với hoạt động cung cấp điện, nước, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình, dịch vụ công nghệ thông tin được bán theo kỳ nhất định thực hiện chậm nhất không quá 7 ngày kế tiếp kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình, dịch vụ công nghệ thông tin. Thời hạn quy ước để làm căn cứ tính lượng hàng hóa, sản phẩm và dịch vụ cung cấp căn cứ vào thỏa thuận giữa đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình, dịch vụ công nghệ thông tin với người mua.

Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, khối lượng xây dựng và lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu hay chưa thu được tiền.
Đối với trường hợp tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán hoặc chuyển nhượng thì:

– Với chưa chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng: Có thể thực hiện thu tiền theo tiến độ dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng. Trong trường hợp này, thời điểm lập hóa đơn điện tử là ngày thu tiền hoặc theo thỏa thuận thanh toán trong hợp đồng.

– Với đã chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng: Thời điểm lập hóa đơn điện tử thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

 Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với các trường hợp mua dịch vụ vận tải hàng không xuất qua website và hệ thống thương mại điện tử được lập theo thông lệ quốc tế chậm nhất không quá 5 ngày kể từ ngày chứng từ dịch vụ vận tải hàng không xuất ra trên hệ thống website và hệ thống thương mại điện tử.

Như vậy, pháp luật đã quy định cụ thể, rõ ràng về thời điểm lập hóa đơn điện tử, doanh nghiệp không được phép xuất lùi ngày hóa đơn điện tử. Tất cả hành vi xuất lùi ngày hóa đơn điện tử đều là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định.

https://noithatbonmua.net/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *