Những nội dung quan trọng trong khai thuế giá trị gia tăng

Những nội dung quan trọng trong khai thuế giá trị gia tăng

Cùng với nộp thuế điện tử năm 2020, kê khai thuế giá trị gia tăng cũng là một trong những vấn đề luôn được kế toán quan tâm hàng đầu. Để giúp kế toán có thể dễ dàng nắm bắt được những nội dung quan trọng trong khai thuế giá trị gia tăng, bài viết dưới đây sẽ cung cấp đầy đủ những nội dung quan trọng và mới nhất.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng

Theo khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT như sau:
Khai thuế theo tháng: Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Khai thuế theo quý: Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý, tạm tính theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Trường hợp khai thuế giá trị gia tăng theo tháng

Khai thuế theo tháng áp dụng đối với người nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở lên.

thuế giá trị gia tăng

Trường hợp khai thuế giá trị gia tăng theo quý

Theo Điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC đối tượng khai thuế GTGT theo quý như sau:
Đối tượng áp dụng khai thuế giá trị gia tăng theo quý được áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

Trong trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh thì việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Sau khi doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.

https://noithatbonmua.net/xuat-lui-ngay-hoa-don-dien-tu-hanh-vi-vi-pham-phap-luat/

Ngoài ra, doanh nghiệp cần phải lưu ý:

Người nộp thuế cần phải có trách nhiệm tự xác định cơ sở kinh doanh của mình thuộc đối tượng khai theo quý hoặc tháng để thực hiện khai thuế theo quy định.

Trong trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế giá trị gia tăng theo quý nhưng lại muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu số 07/GTGT ) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

Hy vọng qua những chia sẻ trên đã giúp doanh nghiệp, kế toán doanh nghiệp nắm được những nội dung quan trọng trong khai thuế giá trị gia tăng và có thể thực hiện tốt nghĩa vụ kê khai thuế tại doanh nghiệp mình.
https://noithatbonmua.net/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *