Nhà xây dựng trái phép có hoàn công được không?

Nhà xây dựng trái phép có hoàn công được không?

Dù vô tình hay cố ý sai phạm trong xây dựng công trình xây dựng, nhà ở đều dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng không chỉ là hình thức xử phạt hành chính mà có thể bị yêu cầu tháo dỡ công trình, không thể thực hiện thủ thục hoàn công. Nhà xây dựng trái phép có hoàn công được không?

Để hiểu rõ về xây dựng sai phép, trái phép, các mức phạt tương ứng cũng như việc hoàn công đối với những công trình, mời bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây.

Thế nào là xây dựng trái phép? Các hình thức xây dựng nhà trái phép?

Trừ những trường hợp đặc biệt được pháp luật quy định không cần xin cấp giấy phép xây dựng thì những tất cả các công trình nếu muốn được xây dựng thì đều phải xin cấp phép xây dựng bởi cơ quan có thẩm quyền.

Xây dựng nhà trái phép là gì?

Xây dựng trái phép là những trường hợp xây dựng nhà ở, công trình mà không có giấy phép xây dựng được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền, trừ một số trường hợp được miễn cấp giấy xin phép xây dựng.

Trừ những trường hợp đặc biệt được pháp luật quy định không cần xin cấp giấy phép xây dựng thì những tất cả các công trình nếu muốn được xây dựng thì đều phải xin cấp phép xây dựng bởi cơ quan có thẩm quyền.
Trừ những trường hợp đặc biệt được pháp luật quy định không cần xin cấp giấy phép xây dựng thì những tất cả các công trình nếu muốn được xây dựng thì đều phải xin cấp phép xây dựng bởi cơ quan có thẩm quyền.

Giấy phép xây dựng gồm:

– Giấy phép xây dựng công trình mới.
– Giấy phép sửa chữa, cải tạo.
– Giấy phép di dời công trình.

Đối với mỗi loại công trình khác nhau thì sẽ được cấp một loại giấy phép xây dựng tương ứng và nếu công trình thi công không đúng loại với loại giấy phép được cấp đối với mỗi công trình thì bị coi là công trình thi công không đúng giấy phép xây dựng.

Phân biệt nhà xây dựng sai phép và nhà xây dựng không có giấy phép

Nhà xây dựng sai phép Nhà xây dựng trái phép
Có giấy phép xây dựng. Không có giấy phép xây dựng.
Nhà nước công nhận phần xây dựng phù hợp với giấy phép và phần xây sai giấy phép thì không được công nhận. Toàn bộ phần xây dựng đều không được nhà nước công nhận.
Có thể hoàn công xây dựng nếu trả lại hiện trang cho đúng với giấy phép xây dựng. Không thể hoàn công xây dựng.
Có thể bị nhà nước cưỡng chế dỡ bỏ 1 phần nhà xây không đúng, vi phạm giấy phép. Có thể bị nhà nước cưỡng chế dỡ bỏ hoàn toàn căn nhà.
Nếu bị quy hoạch: ngoài việc đền bù giá trị đất, nhà nước sẽ đền phù phần nhà xây dựng đúng giấy phép khi thực hiện thu hồi, giải phóng mặt bằng, phần sai phép không được đền bù. Nếu bị quy hoạch: nhà nước chỉ đền bù giá trị đất, phần xây nhà sai phép sẽ bị phá bỏ hoàn toàn mà không được đền bù.

Thế nào là hoàn công?

Hoàn công hay hoàn công xây dựng hay hoàn thành công trình là một thủ tục hành chính trong hoạt động xây dựng công trình nhà cửa nhằm xác nhận sự kiện các bên đầu tư, thi công đã hoàn thành công trình xây dựng sau khi được cấp giấy phép xây dựng và đã thực hiện xong việc thi công có nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng. Hoàn công có ý nghĩa là điều kiện để được cấp đổi lại sổ hồng trong đó thể hiện những thay đổi về hiện trạng nhà đất sau khi thi công.

Hoàn công có ý nghĩa là điều kiện để được cấp đổi lại sổ hồng trong đó thể hiện những thay đổi về hiện trạng nhà đất sau khi thi công.
Hoàn công có ý nghĩa là điều kiện để được cấp đổi lại sổ hồng trong đó thể hiện những thay đổi về hiện trạng nhà đất sau khi thi công.

Theo Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng Chủ nhà xin hoàn công phải đáp ứng các loại giấy tờ được quy định trong danh mục này, tuy nhiên không phải mọi trường hợp xin hoàn công đều phải tuân thủ đầy đủ 8 loại giấy tờ được nêu trong Thông tư 05/2015/TT-BXD. Cụ thể như sau:

1) Giấy phép xây dựng.

2) Hợp đồng xây dựng của chủ nhà ký với các nhà thầu khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát thi công xây dựng (nếu có).

3) Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.

4) Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng.

5) Báo cáo kết quả thẩm tra và văn bản kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công xây dựng.

6) Bản vẽ hoàn công (trong trường hợp việc thi công xây dựng có sai khác so với thiết kế bản vẽ thi công xây dựng).

7) Báo cáo kết quả thí nghiệm, kiểm định (nếu có).

8) Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các tổ chức, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về an toàn phòng cháy, chữa cháy; an toàn vận hành thang máy.”

Nhà xây dựng trái phép có hoàn công được không?

Hoàn công là việc ghi nhận thông tin tài sản trên đất (nhà mới được xây dựng) vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Vậy, khi xây dựng trái giấy phép sẽ bị phạt hành chính, ảnh hưởng trực tiếp đến thủ tục hoàn công.

Mức xử lý đối với những hành vi xây dựng trái phép, sai phép

Theo Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP có quy định mức xử phạt đối với những hành vi xây dựng trái phép cụ thể như sau:

Đối với trường hợp xây dựng sai nội dung trên giấy phép xây dựng để sửa chữa, cải tạo:

– Đối với trường hợp nhà ở riêng lẻ tại đô thị: Mức phạt tiền từ 03 triệu đồng đến 05 triệu đồng.
– Đối với công trình xây dựng yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật hoặc lập dự án đầu tư: Mức phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng.
– Đối với nhà ở riêng lẻ trong khu di tích văn hóa-lịch sử, khu bảo tồn, hoặc công trình xây dựng khác không thuộc 2 trường hợp kể trên: Mức phạt tiền là từ 05 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

Đối với trường hợp xây dựng sai nội dung trên giấy phép để xây dựng mới:

– Đối với nhà ở riêng lẻ ở đô thị: Mức phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.
– Đối với công trình xây dựng yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật hoặc lập dự án đầu tư: Mức phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng.
– Đối với nhà ở riêng lẻ trong khu di tích văn hóa-lịch sử, khu bảo tồn, hoặc công trình xây dựng khác không thuộc 2 trường hợp kể trên: Mức phạt tiền là từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

Khi xây dựng trái giấy phép sẽ bị phạt hành chính, ảnh hưởng trực tiếp đến thủ tục hoàn công.
Khi xây dựng trái giấy phép sẽ bị phạt hành chính, ảnh hưởng trực tiếp đến thủ tục hoàn công.

Các công trình xây xây dựng sai phép, xây dựng trái phép, xây dựng không giấy phép có thể bị áp dụng biện pháp yêu cầu khắc phục hậu quả:

– Đối với công trình đã hoàn tất xây dựng thì bị buộc tháo dỡ công trình, và phần công trình vi phạm.
– Đối với trường hợp công trình đang thi công thì bị lập biên bản xử phạt và yêu cầu dừng thi công công trình sai phạm.

Xử lý xây dựng nhà trái phép như thế nào để được hoàn công?

Về căn bản, nhà xây dựng không có giấy phép không thể hoàn công. Riêng đối với trường hợp xây dựng sai phép. Tùy vào mức độ nghiêm trọng của phần công trình xây dựng đó, các yếu tố liên quan thì một số trường hợp sai phép có thể được hoàn công.

Theo Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật đất đai:

Điều 31. Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Trường hợp nhà ở đã xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng được cấp thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng xác nhận diện tích xây dựng không đúng giấy phép không ảnh hưởng đến an toàn công trình và nay phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Như vậy, để được hoàn công bạn cần gửi đơn đến UBND cấp huyện, nhờ cơ quan này xác nhận phần xây dựng trái phép đó:

– Không ảnh hưởng đến an toàn công trình.
– Phù hợp quy hoạch xây dựng được phê duyệt.

Vì vậy, trước khi xây dựng nhà ở, các công trình,… phải xin giấy phép xây dựng bởi cơ quan thẩm quyền, thực hiện xây dựng đúng với bản giấy phép để tránh những sai phạm, rắc rối về thủ tục hoàn công sau này.YouHomes hi vọng qua bài viết này, bạn đọc sẽ tích lũy thêm những kiến thức bổ ích.

>>>>> mua chung cư Royal City

>>>>> Thuê chung cư Hà Đông

Gợi ý

07 mẫu thiết kế nội thất phòng khách chung cư cổ điển

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *