Dự thảo mới quy định về việc xuất lùi ngày hóa đơn điện tử

Dự thảo mới quy định về việc xuất lùi ngày hóa đơn điện tử

Ngày 25/12/2019, Bộ Tài Chính đã đăng dự thảo “Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn” trên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến tham gia của các cơ quan và nhân dân. Trong bản dự thảo này cũng đã đề cập đến chế tài xử phạt đối với hành vi xuất lùi ngày hóa đơn điện tử.

Quy định mới về chế tài xử phạt xuất lùi ngày hóa đơn điện tử

Dự thảo quy định mới về việc xuất lùi ngày hóa đơn điện tửDự thảo Nghị định gồm 5 chương với 51 Điều và dự kiến có hiệu lực vào ngày 01/7/2020. Dự thảo Nghị định này chỉ đề cập tới vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hóa đơn, không đề cập tới vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí.

xuất lùi ngày hóa đơn điện tử

Trong đó, Điều 23 Xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ đã quy định rõ các mức phạt đối với hành vi xuất lùi ngày hóa đơn điện tử. Cụ thể:

Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi sau đây: Lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ;

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế.

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:
Lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Ngày ghi trên hóa đơn đã lập không trùng với ngày ký trên hóa đơn hoặc ngày lập hóa đơn trên 3 liên không trùng khớp;

Lập hóa đơn bán hàng trong thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh nhưng có kê khai thuế.
Như vậy, tùy theo mức độ vi phạm và doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với các mức xử phạt khác nhau, từ cảnh cáo đến xử phạt hành chính. Do vậy, các doanh nghiệp cần nắm bắt rõ các nội dung này để triển khai thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử được tốt nhất.

Chuẩn bị hoàn thiện nghị định chế tài xử phạt về hóa đơn điện tử

Như vậy, bên cạnh Nghị định 119/2018, Thông tư 68/2019 ra đời và tiếp đây là Nghị định quy định cụ thể về chế tài xử phạt hành chính về thuế và hóa đơn, sẽ cung cấp cho doanh nghiệp, cơ quan nhà nước đầy đủ các quy định và các chế tài xử phạt về hóa đơn điện tử. Do đó, sẽ tạo hành lang pháp lý vững vàng để doanh nghiệp và cơ quan thuế triển khai thực hiện.

Hi vọng, Nghị định sẽ sớm được hoàn thiện trước thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử – 01/11/2020.

https://noithatbonmua.net/

https://noithatbonmua.net/kien-truc/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *